สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

วิธีการเข้า VPS

วิธีการเข้า VPS มีทั้งหมด 3 แบบ (สะดวกแบบไหน เลือกแบบนั้นได้เลยครับ ผลลัพธ์เหมือนกันครับ)

แบบที่ 1
กดปุ่ม Start (ด้านล่างซ้ายมือ ของหน้าจอ)
พิมพ์ mstsc
พอ icon mstsc ปรากฎขึ้นมาก็ double click เพื่อเปิดโปรแกรมแล้ว กด option
เลือก tab advance ตั้งเป็น connect and don't warn me
เลือก tab general ช่อง computer ใส่ ip ที่ได้มา
                            ช่อง user ใส่ user (ย้ำช่อง user ให้พิมพ์ว่า user)
                            ติ๊กหน้าช่อง alway กด save กด connect
                            กด connect
ถ้ามีหน้าต่างใหม่ขึ้นมาก็ใส่ password เป็นอันเสร็จครับ

รูปภาพประกอบแบบที่ 1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

แบบที่ 2
กดปุ่ม Start (ด้านล่างซ้ายมือ ของหน้าจอ)
คลิก All Programs
คลิก Accessories
ดับเบิ้ลคลิก Remote Desktop Connection เพื่อเปิดโปรแกรมแล้ว กด option
เลือก tab advance ตั้งเป็น connect and don't warn me
เลือก tab general ช่อง computer ใส่ ip ที่ได้มา
                            ช่อง user ใส่ user (ย้ำช่อง user ให้พิมพ์ว่า user)
                            ติ๊กหน้าช่อง alway กด save กด connect
                            กด connect
ถ้ามีหน้าต่างใหม่ขึ้นมาก็ใส่ password เป็นอันเสร็จครับ

รูปภาพประกอบแบบที่ 2
2.1
2.2
2.3

แบบที่ 3
เข้า drive c > window > symtem32 > mstsc
เปิดโปรแกรม mstsc กด option
เลือก tab advance ตั้งเป็น connect and don't warn me
เลือก tab general ช่อง computer ใส่ ip ที่ได้มา
                            ช่อง user ใส่ user (ย้ำช่อง user ให้พิมพ์ว่า user)
                            ติ๊กหน้าช่อง alway กด save กด connect
                            กด connect
ถ้ามีหน้าต่างใหม่ขึ้นมาก็ใส่ password เป็นอันเสร็จครับ


*หมายเหตุ*
          เมื่อต้องการเข้าซ้ำเพียงแค่ดับเบิ้ลคลิก icon mstsc ขึ้นมาแล้วกดปุ่ม Connect ก็สามารถเข้า VPS
ได้ทันที เพราะโปรแกรมได้บันทึกข้อมูลไว้แล้ว
view