สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

การใช้งานโรบอท Big boss

การใช้งานโรบอท Big Boss

1. ใช้เฉพาะค่าเงินตามด้านล่างนี้เท่านั้น

USDCADm , NZDUSDm , AUDUSDm , AUDNZDm , AUDCADm ,

EURUSDm , EURCADm , EURAUDm , EURNZDm

ไม่ต้องกังวลกับการเปิดหลายค่าเงิน เพราะมีระบบป้องกันการเข้าออเดอร์ซ้ำกับค่าเงินอื่นๆ

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเข้า USDCADm แล้วจะไม่เข้าค่าเงินอื่นจนกว่าออเดอร์ที่เปิดจะเคลียร์ออเดอร์หมดแล้ว

2. ใช้ Time frame H1 เท่านั้น

3. ทุน 200us lot 0.01

    ทุน 1000us lot 0.05


พอทจำลอง (Demo) สามารถ Download ตาม link ด้านล่างนี้ครับ


ข้อดีของโรบอท Big boss

1. ไม่ต้องปิดข่าว เปิดได้ 24ชั่วโมง (ยกเว้นข่าว Non Farm ปิดก่อนข่าวมา 3 ชั่วโมง)

2. ทุนน้อยก็ใช้ได้ เริ่มต้น 200us

3. กำไรเฉลี่ย 3% - 8% ต่อเดือน (หรือคิดเป็น 36% ต่อปี)

4. ติดลบน้อย เพราะไม่ใช้การเบิ้ล Lot เมื่อผิดทาง เนื่องจากโรบอทมีจุดเข้าที่เหมาะสม

จึงไม่ต้องทนติดลบมากๆ โดยเหมาะกับกับลงทุนที่ไม่ชอบการติดลบมาก

5. โรบอทจะเข้าออเดอร์น้อย ถ้าไม่มีจุดเข้าที่ปลอดภัยโรบอทจะไม่เปิดออเดอร์

6. ตอบโจทย์แนวทางการสร้าง Passive income

ข้อเสีย

1. ถ้าใช้งาน vps ของ exness และไม่มีการเทรดภายใน 14 วัน vps จะโดนยืดคืน

ทางแก้คือให้เปิดออเดอร์ 0.01 เมื่อเปิดแล้วให้ปิดทันที จะเสียเงินประมาณ 0.25us

แต่จะสามารถใช้งานต่อได้อีก 14 วัน ถ้าระหว่างนั้นโรบอทมีการเข้าออเดอร์

ก็ไม่จำเป็นต้องเปิดออเดอร์ด้วยตนเอง

2.การเทรดทุกครั้งควรหาจุด Stop loss ที่รับได้ไว้ทุกครั้งเพราะกราฟอาจมีความผันผวนสูง

และทำให้เกิดความเสียหายได้

Tab Inputs มีความหมายดังนี้

  1. Lots คือ Lots หรือ Volume เริ่มต้นที่จะเปิดออเดอร์
  2. Maxtrade คือ จำนวนออเดอร์สูงสุดที่กำหนดให้โรบอทสามารถเปิดออเดอร์ได้
  3. SL คือ Stop loss ยกตัวอย่างเช่น ถ้าตั้ง SL=20 เมื่อเข้าออเดอร์แล้วผิดทาง 20 pip โรบอทจะปิดออเดอร์
  4. TP คือ Take Profit ยกตัวอย่างเช่น ถ้าตั้ง TP=20 เมื่อเข้าออเดอร์แล้วมีกำไร 20 pip โรบอทจะปิดออเดอร์
  5. PipStep คือ ตำแหน่งถัดไปที่จะเข้าออเดอร์ซ้ำหากออเดอร์ก่อนหน้าผิดทาง ยกตัวอย่างเช่น
    ถ้าตั้ง PipStep =100 แล้ว Buy ที่ตำแหน่ง 1.30000 ปรากฏว่ากราฟลงต่อมา 100 จุดที่ตำแหน่ง 1.29900
    โรบอทจะมีการเปิดออเดอร์ที่ 2 ที่ตำแหน่งนี้ แต่ถ้ากราฟยังลงต่อมาที่ 1.29800 โรบอทจะมีการเปิดออเดอร์ที่ 3 ที่ตำแหน่งนี้
  6. LotsMultiply คือ ตัวคูณ Lots ของออเดอร์ถัดไป ดังตารางด้านล่าง

ออเดอร์ที่

lot

LotsMultiply

1

1.00

1

2

1.00

1

3

1.00

1

4

1.00

1

5

1.00

1

 

ออเดอร์ที่

lot

LotsMultiply

1

1.00

2

2

2.00

2

3

4.00

2

4

8.00

2

5

16.00

2

               

 

 

 

 ถ้าใช้ LotsMultiply = 2 หมายความว่า

ออเดอร์ที่ 2 ที่โรบอทจะเปิดจะใช้ Lots เท่ากับ Lots ของออเดอร์ที่ 1 x LotsMultiply

ออเดอร์ที่ 3 ที่โรบอทจะเปิดจะใช้ Lots เท่ากับ Lots ของออเดอร์ที่ 2 x LotsMultiply

ออเดอร์ที่ 4 ที่โรบอทจะเปิดจะใช้ Lots เท่ากับ Lots ของออเดอร์ที่ 3 x LotsMultiply

ออเดอร์ที่ 5 ที่โรบอทจะเปิดจะใช้ Lots เท่ากับ Lots ของออเดอร์ที่ 4 x LotsMultiply

     7. UseProfit คือ ตัวกำหนดการทำงานของระบบการปิดออเดอร์โดยกำไรที่ต้องการ จะมี 2 ตัวเลือกดังนี้

         7.1      FALSE คือ การปิดการทำงานของระบบนี้ โรบอทจะปิดออเดอร์แบบปกติ

         7.2      TRUE คือ การเปิดการทำงานของระบบนี้ ซึ่งจะกำหนดกำไรตามข้อ 8

     8. Profit คือ กำไรที่ต้องการในการปิดออเดอร์ทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น

         Profit = 1.0 โรบอทจะปิดออเดอร์ต่อเมื่อกำไรจากการเปิดออเดอร์ทั้งหมดเท่ากับ 1 Us

         Profit = 5.0 โรบอทจะปิดออเดอร์ต่อเมื่อกำไรจากการเปิดออเดอร์ทั้งหมดเท่ากับ 5 Us

     9. Order_start_Profit คือ จำนวนออเดอร์ที่โรบอทเปิด เมื่อเปิดครบตามค่าที่กำหนดแล้วโรบอท
         ถึงจะกำหนดการปิดออเดอร์ด้วย Profit ยกตัวอย่างเช่น Order_start_Profit  = 10 ถ้าโรบอท
         เปิดออเดอร์ทั้งหมด 9 ออเดอร์แล้วราคาไปถึง TP การปิดออเดอร์จะเป็นแบบปกติ แต่ถ้าโรบอท
         เปิดออเดอร์ทั้งหมดตั้งแต่ 10 ออเดอร์ ขึ้นไป โรบอทจะปิดออเดอร์ทั้งหมดตามค่าที่กำหนดจาก
         Profit เท่านั้น ถ้าตั้ง Profit = 1.0 โรบอทก็จะ ปิดออเดอร์เมื่อกำไรรวมทั้ง 10 ออเดอร์ = 1 Us 
         ข้อดีของระบบนี้คือจะปิดออเดอร์ได้เร็วกว่าการรอให้ราคาไปชน TP  เหมาะสำหรับนักลงทุนที่
         ต้องการเคลียร์ออเดอร์รวดเร็วและไม่ชอบติดลบนาน

การตั้งค่า Input ที่แนะนำ

ถ้าใช้ Lots 0.01 ทุน 200 us ตั้งค่าตามนี้


ถ้าใช้ Lots 0.02 ทุน 400 us ตั้งค่าตามนี้


ถ้าใช้ Lots 0.05 ทุน 1,000 us ตั้งค่าตามนี้


ถ้าใช้ Lots 0.1 ทุน 2,000 us ตั้งค่าตามนี้

จะสังเกตุว่าช่องที่เปลี่ยนใน Input จะมีแค่ Lots กับ Profit สูตรคือ Lot x 100 = Profit


ผลการทดสอบ

view