สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

การแก้ปัญหา VPS

ในกรณีที่ VPS ของ Exness มีปัญหานั้น สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองได้ดังนี้

1. เปลี่ยนรหัสซื้อขาย

   เข้าพื้นที่ส่วนบุคคล กดเมนูตั้งค่าที่ซ้ายมือ เลือก เปลี่ยนรหัสผ่านบัญชี

   เมื่อเปลี่ยนรหัสเรียบร้อยแล้วลองนำไป login ใหม่


2. เปลี่ยนข้อความในช่อง Server

   เวลาที่ login บัญชีในโปรแกรม MT4 ปกติช่อง Server จะเลือกเป็น Exness-Real1 - Exness-Real7

   ให้เปลี่ยนเป็นดังนี้

Exness-Real
ให้ใส่เป็น mt4real1.exness.com:443 หรือใส่เป็น 107.154.50.23
Exness-Real2
ให้ใส่เป็น mt4real2.exness.com:443 หรือใส่เป็น 107.154.50.59
Exness-Real3
ให้ใส่เป็น mt4real3.exness.com:443 หรือใส่เป็น 107.154.50.68
Exness-Real4
ให้ใส่เป็น mt4real4.exness.com:443 หรือใส่เป็น 107.154.50.72
Exness-Real5
ให้ใส่เป็น mt4real5.exness.com:443 หรือใส่เป็น 107.154.50.73
Exness-Real6
ให้ใส่เป็น mt4real6.exness.com:443 หรือใส่เป็น 107.154.50.76
Exness-Real7
ให้ใส่เป็น mt4real7.exness.com:443 หรือใส่เป็น 107.154.50.43
Exness-Trial
ให้ใส่เป็น mt4trial1.exness.com:443 หรือใส่เป็น 193.194.119.208
Exness-Trial2
ให้ใส่เป็น mt4trial2.exness.com:443 หรือใส่เป็น 193.194.119.209

ภาพตัวอย่าง Server Real1


3. เปิดโปรแกรม MT4

   กด file เลือก Open an Account

   กด Scan และลอง Login อีกครั้ง


4. Restart VPS

    เข้า VPS กด Start

    กด สัญลักษณ์ 3 เหลี่ยมข้าง Log off

    กด Restart

    ในช่อง Option ให้เลือก Operating system: Recovery (Planned)

    กด ok จากนั้นรอประมาณ 10-15 นาที่ค่อยเข้า Vps ใหม่


5. ถ้าทำมาทั้งหมดแล้วยังไม่ได้ให้ติดต่อ support โดยการแชทในหน้าพื้นที่ส่วนบุคคล

    โดยกด การสนับสนุนด้านเทคนิค เพื่อทำการแก้ไขต่อไป สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้

    จะมีเจ้าหน้าที่คนไทยคอยช่วยเหลือ สามารถแชทได้ 24 ชม แต่ถ้าติดต่อช่วงกลางคืน

    จะเป็นชาวต่างชาติที่ตอบ ต้องใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร

view