สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

Robot Avenger

การใช้งาน Robot Avenger

Robot Avenger

เป็น Robot ที่มีรูปแบบการเทรดถึง 18 แบบในบอทตัวเดียว

นักเทรดสามารถออกแบบการเทรดให้เป็นไปตามที่ตนเองต้องการได้

เพราะสามารถกำหนดค่าที่ต้องการ และ Backtest ก่อนการใช้งานจริง

รวมถึง Function การใช้งานที่ครบถ้วน โดย Robot ประกอบไปด้วย Indicator 6 ตัวคือ

 1. MACD
 2. EMA
 3. Bolinger Band
 4. Stochastic
 5. Rsi
 6. Parabolic Sar

 

การตั้งค่า

MagicNumb ถ้าต้องการเทรดพร้อมกันหลายคู่ให้แก้ตัวเลขให้ต่างกัน เช่นเปลี่ยนเลขท้าย 8 เป็น 9

Lots เริ่มต้น 0.01

Maxtrade คือจำนวนออเดอร์สูงสุดที่อนุญาติให้บอทเปิดออเดอร์ได้

SL คือ Stop loss

TP คือ Take Profit

Pipstep คือช่องห่างแต่ลออเดอร์ที่ต้องการให้บอทเปิดออเดอร์เพิ่ม

ตัวอย่าง Pipstep

กรณี Sell

ออเดอร์ที่

Pipstep

ตำแหน่งที่เปิดออเดอร์เพิ่ม

1

 

1.30000

2

100

1.30100

3

100

1.30200

4

100

1.30300

5

100

1.30400

6

100

1.30500


LotsMultiply คือตัวคูณของออเดอร์ที่จะเปิดถัดไป ถ้าตั้ง 1.0 บอทจะไม่เพิ่ม Lots

ตัวอย่าง LotsMultiply 2

ออเดอร์ที่

Lot

LotsMultiply

1

1.00

2

2

2.00

2

3

4.00

2

4

8.00

2

5

16.00

2

 

ตัวอย่าง LotsMultiply 1.5

ออเดอร์ที่

Lot

LotsMultiply

1

1.00

1.5

2

1.50

1.5

3

2.25

1.5

4

3.38

1.5

5

5.06

1.5

 

Use Trailing Stop ค่าโรงงาน false ถ้าตั้งเป็น true จะเปิดใช้งาน Trailing

Use Profit ถ้าต้องการใช้ให้ตั้งเป็น True ถ้าไม่ใช้ตั้งเป็น False

Profit คือกำไรที่ต้องการให้บอทปิดออเดอร์ทั้งหมด เมื่อได้กำไรตามที่ได้ตั้งไว้

Order start profit คือจำนวนออเดอร์ที่บอทจะเริ่มทำงาน ถ้าตั้งตามค่าโรงงานหมายความว่า

                         ถ้าบอทเทรดครบ 3 ออเดอร์ และมีกำไร 1 US บอทจะปิดออเดอร์ทั้งหมด


      กรณีตั้งค่าตามรูปข้างบนนี้หมายความว่า ถ้าโรบอทเปิดครบ 5 ออเดอร์และมีกำไรตั้งแต่ 10 US
ขึ้นไปโรบอทจะปิดออเดอร์ทั้งหมด แต่ถ้าโรบอทเปิดแค่ 4 ออเดอร์ Function นี้ก็จะยังไม่ทำงาน
โรบอทจะปิดออเดอร์ตาม TP ที่ตั้งไว้


การใช้งาน MACD

ถ้าไม่ใช้ MACD ในการเทรด ตั้ง UseMacd เป็น false

ถ้าต้องการใช้ MACD ในการเทรด ตั้ง UseMacd เป็น true

ท่านสามารถแก้ไขค่า FastMacd , SlowMacd และ MacdSma ให้เป็นแบบที่ท่านต้องการได้


หลักการเข้า ออเดอร์ด้วย MACD

เส้นเขียวต่ำกว่าเส้นม่วงเปิด Sell

เส้นเขียวสูงกว่าเส้นม่วงเปิด Buy


การเรียก Indicator MACD มาในกราฟ

 1. Insert
 2. Indicators
 3. Oscillators
 4. MACD


ตั้งค่าตามต้องการและกด OK


จะได้ดังภาพด้านล่างนี้ แต่จะยังไม่มีเส้นเขียว


วิธีการใส่เส้นสีเขียว

 1. กด + หน้า Indicators
 2. กด + หน้า Trend
 3. คลิกที่ Moving Average แล้วลากมาวางในช่อง MACD (ย้ำว่าลากมา ห้ามดับเบิ้ลคลิก)
 4. Period ใส่ 3
 5. เลือก First Indicator’s data
 6. Lime หรือสีที่ท่านชอบ
 7. กด OK


เมื่อทำเรียบร้อยแล้วจะได้ตามภาพด้านล่างนี้


การใช้งาน EMA

ถ้าไม่ใช้ EMA ในการเทรด ตั้ง UseEma เป็น false

 

ถ้าต้องการใช้ EMA ในการเทรด ตั้ง UseEma เป็น true

 

ท่านสามารถแก้ไขค่า ShortEma , MiddleEma และ LongEma ให้เป็นแบบที่ท่านต้องการได้

 

หลักการเข้า ออเดอร์ด้วย EMA

เขียวล่าง เหลืองกลาง แดงบน เปิด Sell

เขียวบน เหลืองกลาง แดงล่าง เปิด Buy


การใช้งาน Bolinger Band

ถ้าไม่ใช้ Bolinger ในการเทรด ตั้ง UseBolinger เป็น false

 

ถ้าต้องการใช้ Bolinger ในการเทรด ตั้ง UseBolinger เป็น true

 

ท่านสามารถแก้ไขค่า Period , Deviation และ Band breakout% ให้เป็นแบบที่ท่านต้องการได้

 

หลักการเข้า ออเดอร์ด้วย Bolinger

ทิ่มบน เปิด Sell (แท่งเทียนออกนอก Bolinger บนเปิด Sell)

ทิ่มล่าง เปิด Buy (แท่งเทียนออกนอก Bolinger ล่างเปิด Buy)

อธิบาย Deviation

ยิ่งตัวเลข Deviation มาก ขอบ Bolinger จะยิ่งกว้างและการทิ่ม Bolinger จะน้อยลง

 

อธิบาย Band breakout%

ถ้าตั้ง 0 หมายความว่า ถ้าแท่งเทียนทิ่มออกนอก Bolinger แม้เพียงนิดเดียว Robot จะเปิดออเดอร์ทันที

ถ้าตั้ง 50 หมายความว่า ตัวของแท่งเทียนต้องอยู่ใน Bolinger 50% และออกนอก Bolinger 50% ขึ้นไป Robot ถึงจะเปิดออเดอร์ได้

จากตามภาพด้านล่าง จะเห็นว่าตัวแท่งเทียนอยู่ใน Bolinger 200 จุด และออกนอก Bolinger 280 จุด
ดังนั้นถ้าตั้ง Band breakout% = 50 Robot จะเปิดออเดอร์ Buy เมื่อราคาออกนอก Bolinger มากกว่า 200 จุด

 

การใช้งาน Stochastic Oscillator

ถ้าไม่ใช้ Sto ในการเทรด ตั้ง UseSto เป็น false

 

ถ้าต้องการใช้ Sto ในการเทรด ตั้ง UseSto เป็น true

 

ท่านสามารถแก้ไขค่า StoK , StoD , StoSlowing , UpperSto และ LowerSto ให้เป็นแบบที่ท่านต้องการได้

 

หลักการเข้า ออเดอร์ด้วย Sto

ถ้าเส้นฟ้าตัดเส้นปะสีแดงลงมาและอยู่เหนือเส้น 80 Robot จะเปิด Sell

ถ้าเส้นฟ้าตัดเส้นปะสีแดงขึ้นไปและอยู่ต่ำกว่าเส้น 20 Robot จะเปิด Buy

ดังนั้น การตั้งค่า UpperSto และ LowerSto จึงมีผลต่อการเข้าออเดอร์

 

การใช้งาน Rsi

ถ้าไม่ใช้ Rsi ในการเทรด ตั้ง UseRsi เป็น false

 

ถ้าต้องการใช้ Rsi ในการเทรด ตั้ง UseRsi เป็น true

 

ท่านสามารถแก้ไขค่า RsiPeriod , RsiBuy และ RsiSell ให้เป็นแบบที่ท่านต้องการได้

 

หลักการเข้า ออเดอร์ด้วย Rsi

ถ้าเส้นฟ้าอยู่เหนือเส้น 70 Robot จะเปิด Sell

ถ้าเส้นฟ้าอยู่ต่ำกว่าเส้น 30 Robot จะเปิด Buy

ดังนั้น การตั้งค่า RsiBuy และ RsiSell จึงมีผลต่อการเข้าออเดอร์

การใช้งาน Parabolic Sar

ถ้าไม่ใช้ Parabolic Sar ในการเทรด ตั้ง UseSar เป็น false

 

ถ้าต้องการใช้ Parabolic Sar ในการเทรด ตั้ง UseSar เป็น true

 

ท่านสามารถแก้ไขค่า SarStep และ SarMax ให้เป็นแบบที่ท่านต้องการได้

 

หลักการเข้า ออเดอร์ด้วย Parabolic Sar

ถ้าแท่งเทียนอยู่เหนือจุดไข่ปลา จะเปิด Buy

ถ้าแท่งเทียนอยู่ต่ำกว่าจุดไข่ปลา จะเปิด Sell

ดังนั้น การตั้งค่า SarStep และ SarMax จึงมีผลต่อการเข้าออเดอร์

การใช้งาน Follow_Trade

ถ้าไม่ใช้ Follow_Trade ในการเทรด ตั้ง UseFollow_Trade เป็น false

 

ถ้าต้องการใช้ Follow_Trade ในการเทรด ตั้ง UseFollow_Trade เป็น true

 

ท่านสามารถแก้ไขค่า Macd และ Ema ในช่องตั้งค่าของ Macd Setting และ Ema Setting

 

หลักการเข้า ออเดอร์ด้วย Follow_Trade

จุดที่บอทสามารถเปิดออเดอร์จะเกิดจากสัญญาน ของ Macd และ Ema มีความเห็นตรงกัน

ตัวอย่าง

Macd เส้นเขียวสูงกว่าเส้นม่วง และ Ema เรียงสีเขียวบน เหลืองกลาง แดงล่าง จะเปิด Buy

Macd เส้นเขียวต่ำกว่าเส้นม่วง และ Ema เรียงสีเขียวล่าง เหลืองกลาง แดงบน จะเปิด Sell

แต่ถ้า Macd เส้นเขียวต่ำกว่าเส้นม่วง และ Ema เรียงสีเขียวล่าง แดงกลาง เหลืองบน จะไม่เปิดออเดอร์ เพราะ Indicator ทั้ง 2 ตัวไม่เห็นพ้องกัน

 

การใช้งาน Counter_Trade

ถ้าไม่ใช้ Counter_Trade ในการเทรด ตั้ง Use Counter_Trade เป็น false

 

ถ้าต้องการใช้ Counter_Trade ในการเทรด ตั้ง Use Counter_Trade เป็น true

 

ท่านสามารถแก้ไขค่า BB , Sto , Rsi และ Sar ในช่องตั้งค่าของ Bolinger Band Setting , Sto Setting , Rai Setting และ Parabolic Sar Setting

 

หลักการเข้า ออเดอร์ด้วย Counter_Trade

ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ Indicator ตัวไหนทำงานร่วมกัน จากภาพด้านล่าง จะเห็นว่า

CounterBB ตั้งเป็น True

CounterSto ตั้งเป็น True

หมายความว่าจุดที่ Robot จะเปิดออเดอร์จะต้องมีสัญญาน ของ Bolinger และ Sto เกิดขึ้นพร้อมกัน Robot ถึงจะสามารถเปิดออเดอร์ได้ แต่ถ้าเกิดแค่สัญญานเข้าออเดอร์ของ Bolinger แต่ Sto ยังไม่มีสัญญาน Robot จะไม่เปิดออเดอร์ โดยการใช้ Counter Trade จะมี Indicator 4 ตัวที่สามารถใช้งานร่วมกันได้

Download Robot Avenger

สามารถดู Vdo การใช้งานได้ที่


Tags : forex

view